На початку використання цього сайту, а також мобільних додатків та його сервісів уважно прочитайте дану Угоду. Використання Вами (в подальшому за текстом Ви іменуєтесь як "Користувач", а усі веб продукти Компанії: сайт, додатки та інше іменуються як "Сайт") цього Сайту означає, що Користувач приймає дані Умови. Якщо Користувач не згоден з цими Умовами повністю чи частково, Компанія просить покинути Користувача цей Сайт. Поточні Умови регулюють використання Користувачем Сайту, його вмісту (наприклад тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т.і.), який Компанія (визначення в розділі "Загальні положення" даної Угоди) надає в цей момент за допомогою сервісів сайту, а також будь-яких інших послуг які надаються Компанією за допомогою сервісів Сайту (що всі разом звуться "послуги").

1. ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Використання сервісів сайту delovaya.info означає, що Користувач ознайомлений з поточною Угодою Користувача, розуміє і приймає поточну Угоду Користувача.

Починаючи використовувати будь-який з сервісів сайту delovaya.info або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач вважається таким, що прийняв умови Угоди в повному обсязі, без ніяких застережень або винятків. У випадку незгоди Користувача з будь-яким з положень поточної Умови Користувача, Користувач не має права використовувати сервіси сайту delovaya.info.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНІВ

За цією Угодою ТОВ "ДН-Маркет", юридична адреса: Україна, 93120, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. ім. Володимира Сосюри, 360 (надалі - Компанія) пропонує користувачам мережі Интернет (надалі - Користувач) використовувати свої сервіси на умовах, викладених в поточній Угоді Користувача (надалі - Угода). Компанія пропонує Користувачу послуги по використанню сайту delovaya.info для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів чи здобуття послуг іншими Користувачами. Усі угоди укладаються безпосередньо між Користувачами. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційний торговий майданчик для розміщення оголошень. delovaya.info - інтернет-сайт, що адмініструється Компанією і являє собою комунікаційний майданчик для безкоштовного і платного розміщення тимчасових класифікованих оголошень (надалі по тексту - "Сайт"). Користувач - физична чи юридична дієздатна особа, яка прийняла умови цієї Угоди або ж яка добровільно пройшла реєстрацію і отримала доступ до послуг Сайту. Реєстрація - процедура, в ході якої Користувач через заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається закінченою тільки у випадку успішного проходження всіх її етапів згідно опублікованих на Сайті інструкцій.

3. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

Корустувач набуває право розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням параметрів пропонуємих товарів чи послуг. Користувач також має право зареєструватись на Сайті з метою одержання доступів до додаткових сервісів, які він отримає після заповнення форми з зазначенням дієвої електронної адреси, до якої має доступ лише Користувач, обраного паролю, а також інших даних необхідних для реєстрації. Використання можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими так і не зареєстрованими Користувачами означає прийняття  зобов'язань з дотримання правил та інструкцій користування послугами Сайту. Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням свого логіну і паролю для входу в систему. Користувач має право користуватись сервісами Сайту виключно за допомогою особистого логину і паролю. Користувач зобов'язаний, за можливістю, слідкувати за збереженням власного паролю і не розкривати його третім особам.

Користувач зобов'язаний негайно поміняти дані  для входу в систему, якщо у нього є причини вважати, що ці дані було розкрито або вони можуть бути використані третіми особами. Користувач, що розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язаний помістити інформацію про них згідно з поточною Угодою і інструкціями на Сайті, а також надати точну і докладну інформацію про товари чи послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товари чи послуги, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати дану послугу. Користувач гарантує, що товари чи послуги, які він пропонує, відповідають нормам якості, які встановлені законодавством України і вільні від домагань третіх осіб. Користувач гарантує, що послуги, які він пропонує, у випадку, коли їх надання потребує спеціального дозволу, будуть здійснені згідно вимог законодавства України. Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформації про товари та послуги, які він розміщує на Сайті і, у випадку, виявлення недостовірної інформації, додати необхідні дані до опису товарів чи послуг. Якщо це не можливо, виправити недостовірну інформацію.

Умови доставки повинні надаватися в опису товару, а умови надання послуг - в опису послуг. Умови продажу товару та надання послуг, які склав Користувач, не повинні суперечити поточній Угоді і діючому законодавству України. Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не розповсюджувати інформацію про послуги, що надають конкуренти, такі як:

 • інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/чи інтернет-магазини;
 • сайти, що пропонують товари чи послуги які заборонено продавати на Сайті.

Компанія має право перемістити, завершити чи продовжити термін демонстрації оголошення Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Сайт має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар чи послугу з порушенням умов поточної Угоди або діючого правочинного законодавства.

 

 

3.1 Користувачу заборонено:

 • публікувати однакові оголошення частіше, ніж один раз;
 • публікувати схожі за змістом оголошення, де вочевидь, річ йде про одну й туж пропозицію;
 • дублювати однакові оголошення, використовуючи різні логіни;
 • публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;
 • публікувати оголошення, в заголовках яких містяться розділові знаки, що повторюються або/чи нелітерні символи;
 • публікувати оголошення, опис чи/або заголовок/фотографії яких є непов'язані, нечитаємі;
 • публікувати оголошення з пропозицією декількох товарів або послуг одночасно;
 • розміщувати оголошення про тоовар чи послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення правочинного законодавства.
 • публікувати оголошення, опис чи заголовок яких набраний з використанням верхнього регістру;

Оголошення повинні відповідати географічній області: району, місту і т.і., які вибрано в налаштуваннях. Дозволяється розміщувати одне оголошення, що стосується одного конкретного предмету, об'єкту майна, вакансії, послуги. Оголошення можуть проходити вибіркову пост або премодерацію представниками Компанії.

 

 

3.2 Адміністрація і модератори Сайту (представники Компанії) мають право:

 • вносити до тексту оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії та пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;
 • переносити оголошення в інші рубрики у випадку виявлення більш відповідної рубрики для їх розміщення;
 • відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці обраних розділів або не відповідають поточній Угоді, а також мають право обмежити кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин.

Не дозволяється вказувати некоректні характеристики предмету пропозиції в оголошенні. В тому числі вказувати ціни, що не відповідають фактичній ціні товару або послуги. Ціна має бути вказана повністю за весь товар чи послугу. Заголовок оголошення, що розміщується, має відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або особисту інформацію про Користувача (телефон, електронну адресу, адресу інтернет-ресурсу). Фото, що демонструють товар/послугу, які пропонує Користувач до продажу, має відповідати заголовку і тексту оголошення. На фото повинно бути зображення тільки предмету, що пропонується. Аби полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встанавлювати обмежений доступ до контактної інформації інших користувачей. Право використання Даних, що надані іншими Користувачами, обмежене поточною Угодою. Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень, що вказаний в опису оголошень Користувачів.

4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ

Користувач, який надає свої персональні дані для реєстрації на Сайті згоден з тим, що Компанія має право використовувати отриману інформацію. Користувач дає згоду на використання наданих їм Відомостей і персональних даних, відповідно до умов про конфіденційність цієї Угоди. Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та фізичну адресу, вказану при реєстрації, а також відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача. Користувачеві забороняється надавати інформацію в порушення правової політики Сайту, цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насильства, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті права або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, що веде до здійснення угод з краденими або підробленими предметами;
 • інформацію, що порушує або зазіхає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканність приватного життя;
 • особисту або ідентифікаційну інформацію про інших осіб без явно вираженої згоди цих осіб;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або загрози кому б то не було;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • помилкову і що вводить в оману інформацію;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Компанії або іншим Користувачам;
 • дані які вважаються аморальними, такі як: проституція, лихварство або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону; 
 • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з delovaya.info;
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в Інтернеті без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистриб'ютерів та ін .;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
 • інформацію, що іншим чином порушує правочинне законодавство.

Якщо оголошення містить інформацію про товари / послуги, які заборонені законодавством, обліковий запис користувача може бути заблоковано без попереднього попередження.

 

4.1 Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують продаж:

 • Продаж товарів і надання послуг, заборонених чинним законодавством.
 • Товарів, заборонених до продажу та / або вилучених з цивільного обороту.
 • Предмети, продавати які користувач не має права.
 • Зброю (травматичну, вогнепальну, холодну, газову), крім цивільної зброї, призначену відповідно до законодавства для занять спортом і полюванням. Зверніть увагу: вказівка ​​типу зброї в тексті і / або заголовку оголошення обов'язково! Оголошення, в яких не зазначено модель і / або марка зброї, його вигляд і призначення будуть видалені при модерації без можливості відновлення.
 • Бойові транспортні засоби.
 • Спеціальні технічні засоби для зняття інформації з каналів зв'язку, інші засоби негласного отримання інформації (брелоки-камери, окуляри з вбудованою камерою, годинник-камера і подібне); предмети, пов'язані з діяльністю правоохоронних органів (радіоелектронні і спеціальні технічні засоби).
 • Антирадари, радари-детектори, рамки-шторки, антипрослушка, антижучки і подібні технічні пристосування.
 • Засоби активного захисту (електрошокери, газові балончики, газові пістолети, зброя з гумовими кулями, світлошумові ефекти, сигналізатори, гумові кийки, наручники), спецзасоби, що містять препарати сльозоточивої та дратівної дії, які відносяться до спеціальних засобів активної оборони, що застосовуються правоохоронними органами.
 • Митний конфіскат.
 • Медичні препарати, будь-які ліки, деякі біологічно активні добавки (ТМ Ліда, Далі, Міазомі, Баша, Тонгкат (Tongkat)), стероїди, анаболіки. Якщо ви продаєте БАДи, обов'язково вказуйте в тексті оголошення факт того, що препарат є біологічно активною добавкою.
 • Людські органи, донорські послуги (здам / куплю кров / сперму і подібне).
 • Послуги сурогатного материнства, грудне молоко.
 • Будь-які отрути, отруйні речовини.
 • Наркотичні, психотропні речовини і їх замінники, а також рослини та інгредієнти, що використовуються для їх приготування.
 • Тварини і рослини, занесені до Червоної Книги. Оголошення про продаж тварин, вирощених у розсадниках, але включених в Міжнародну Червону Книгу, має обов'язково містити: правильне і повне найменування тварини, назва розплідника. Без цих даних оголошення не допускається на Сайт.
 • Програмне забезпечення.
 • Піратські оптичні носії з нелегальними копіями фільмів, музики, ігор.
 • Контрабандні товари і крадене майно.
 • Транспортні засоби, що перебувають в розшуку, без документів.
 • Державні нагороди (нагороди про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні) - як продаж, так і покупка.
 • Іноземна валюта та / або інші валютні цінності (за винятком купівлі-продажу для нумізматичних цілей).
 • Підроблені грошові знаки і підроблені знаки поштової оплати.
 • Акції та інші цінні папери, що належать третім особам.
 • Діючі або ті що мають силу державні посвідчення особи, документи (студентські квитки, залікові книжки, дипломи, проїзні квитки, перепустки, дозволи, сертифікати, ліцензії та інше).
 • Виготовлення та продаж номерних знаків (стандартних, іменних, елітних і подібне).
 • Офіційні бланки, форми суворої звітності.
 • Готові дипломні роботи, курсові, магістерські роботи.
 • Спамерські бази, товари і послуги, які можуть сприяти несанкціонованій розсилці.
 • Бази даних, що містять персональні дані.
 • Матеріали, що містять державну, банківську або комерційну таємницю.
 • Предмети і матеріали, продаж яких порушує авторські та / або суміжні права третіх осіб, права на товарні знаки або патенти.
 • Матеріали, що порушують таємницю приватного життя, що посягають на честь, гідність і ділову репутацію громадян і юридичних осіб.
 • Алкогольні напої, сигарети.
 • Продукти харчування з вичерпаним терміном придатності.
 • Шкури та вироби зі шкір рідкісних тварин і видів тварин, що перебувають під загрозою зникнення.
 • Інформація про сумнівні фінансові послуги (наприклад: «Кредит за годину. Без застави і поручителів»).
 • Шахрайство, вимагання, прохання чи пропозицію матеріальної допомоги і підтримки в будь-якій формі, в тому числі оголошення «стану спонсором», «шукаю спонсора», «надам матеріальну підтримку», «шукаю матеріальну підтримку», «комерція» і подібне.
 • Універсальні ключі (для вхідних дверей, для різних замків).
 • Предмети із зображенням нацистської та комуністичної символіки.
 • Ікла моржа, бивні слона і мамонта не в виробі, а також дорогоцінні метали (продаж, покупка), кольорові метали (продаж, покупка) і дорогоцінне каміння (продаж, покупка) не в виробі.
 • Пропозиції, товари / предмети / послуги, пов'язані з окультної тематикою, кармою, духовною допомогою і навчанням, лікуванням по фотографії (привороти, змови, гадання, сатанізм, ритуали, чаклунство, відьми, магія, екстрасенси і т.д.), а також література з даної тематики, послуги духовного вдосконалення і зцілення і т.д.
 • Інформація, єдиною метою якої є просування інших інтернет-ресурсів або інтернет-магазинів (немає товару / послуги і його опису; або перераховані всі товари, які продаються в даному магазині, наприклад: «Ми - інтернет-магазин побутової техніки, продаємо холодильники, праски , телевізори та ін. »).
 • Розміщення оголошень про рекламу оффлайн-магазинів, крім каталогу.
 • Матеріали, які можуть використовуватися як наклеп на людину або групу людей. Заклики до страйку, протесту або подібне.
 • Анкетні дані або списки адрес електронної пошти.
 • Активатори програм, ключі компакт-диска, реєстраційні номери, пропозиції без оригінального програмного забезпечення.
 • Браконьєрські інструменти та обладнання (електровудки, мережі і подібне), а також послуги з їх виготовлення.
 • Облікові записи месенджерів (ICQ, Skype і подібне), адреси електронної пошти, акаунти соціальних мереж.
 • Послуги, пов'язані з пропозицією допомоги в системах азартних ігор, які містять парі.
 • Секс послуги, проституція.
 • Сумнівні пропозиції роботи, в тому числі в мережі Інтернет без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця (робота для всіх, обробка електронної пошти на дому, робота без вкладень і подібне).
 • Пропозиції роботи в нічних клубах за кордоном; веб-моделями; пропозиції послуг свінгер-клубів; ескорт-послуги; дівчата-перекладачки в шлюбні агентства; сборка ручек на дому.
 • Інформація з пропозицією агентської діяльності, торгового представництва або будь-який інший діяльності, яка вимагає вербування інших членів, субагентів, субдистриб'юторів.
 • Інформація з пропозицією франчайзингу, багаторівневого (мережевого) маркетингу (Avon, Oriflame, Amway та подібні).
 • Нерухомість: пропозиції від так званих «інформаційних» агентств. Зверніть увагу: чітку вказівку інформації про агентство (назва компанії та контактні дані) є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ умовою для користувачів, що представляють агентство нерухомості. Якщо ця інформація не зазначена в оголошенні, Ваш обліковий запис може бути заблоковано.
 • Інформація про різнорідні особисті речі і предмети в одному оголошенні. Некоректно: «Продам телевізор і холодильник», «Продаю все, що на фото» і подібне. Допускається інформація про один предмет в одному окремому оголошенні.

4.2 Також заборонені оголошення, які не мають сенсу або містять наступне:

 • Будь-які предмети і послуги, що не відповідають основам правопорядку і моральності.
 • Пропаганду і / або заклики до насильства, расової ненависті, протиправних дій.
 • Порнографію, в т.ч. фото порнографічного характеру.
 • Дискримінацію за національною, расовою, релігійною, статевою та іншими ознаками.
 • Ненормативну лексику, а також образливі висловлювання, в т.ч. расистського і релігійного спрямування.
 • Опис і / або коментарі щодо будь-яких способів шахрайства і / або вимагання.
 • Інформацію, написану транслитом, а так само через Caps Look (цілком заголовки або текст оголошення).
 • Інформацію, написану на будь-якій іноземній мові, крім  української або російської (в окремих випадках англійська мова допускається).
 • Множинні орфографічні помилки, які спотворюють зміст і вводять в оману.

При подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, що видав ліцензію.

5.ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ

Оголошення Користувача може бути видалено Компанією через порушення Користувачем умов цієї Угоди, а також з таких причин:

 • у даного Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару / послуги;
 • незаповнені основні поля оголошення;
 • інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цим Правилам та / або законодавству;
 • інформація, що міститься в оголошенні, некоректна;
 • заголовок оголошення не містить інформацію про пропонований / затребуваний товар / послугу;
 • заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки і інші знаки;
 • заголовок або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 • фотографії не мають очевидного смислового зв'язку з текстом їх оголошення або не мають на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
 • фотографія містить елементи інтерфейсу користувача, абстрактні малюнки і т. п .;
 • фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
 • фотографія містить зображення захищене авторським правом;
 • оголошення, подано в рубрику, яка не відповідає змісту поданого оголошення.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, програми для ЕОМ, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виняткових прав Компанії, користувачів та інших правовласників. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісів, можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д. Щоб надати Компанії право публікувати Відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно, безстрокове, безвідкличне, невиключне, субліцензуєме право використання, публікації, збору, демонстрації, копіювання, дублювання, відтворення щодо авторських прав, публікацій та баз даних, яке має Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надається Компанії безоплатно безстроково. При цьому Користувач зберігає всі права власності на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім перерахованого вище, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, товарні знаки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень. Розміщуючи на Сайті оголошення з зображеннями без знака охорони авторського права, Користувач погоджується з використанням зображення і / або його частини в інтересах Компанії без виплати винагороди.

 

6.1 Користувач зобов'язується:

 • не вживати ніяких дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу на Сайт без письмового дозволу Компанії;
 • не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім Відомостей, наданих самим Користувачем) без попередньої письмової згоди Компанії;
 • не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті, а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
 • не використовувати Відомості, надані іншими Користувачами в інших цілях, крім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. У даний пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.

6.2 Користувачу забороняється:

 • обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
 • користуватися функцією редагування оголошення без внесення в зміст оголошення змін частіше, ніж раз на добу;
 • використання імен користувачів, схожих на імена інших користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.

Доступ до персональних даних Користувача з боку інших користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ. Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством. Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальну кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення. Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті. Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач є порушником умов цієї Угоди. Порушником вважається користувач, який здійснює діяльність, що порушує правила Сайту і права третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами. Компанія має право на власний розсуд відкидати, видаляти або переміщати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення цієї Угоди. Компанія має право передати Сайт з усіма його сервісами і змістом, включаючи особисту інформацію користувачів своєму правонаступнику за договорами або за інших підстав. Повідомлення користувачів про таку передачу здійснюється на розсуд Компанії. Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку, які будуть розглянуті протягом семи робочих днів з моменту їх надходження або моменту отримання повної інформації по суті скарги. Компанія залишає за собою право в будь-який момент зажадати від Користувача підтвердження даних, зазначених ним при реєстрації, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії / завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також в разі, коли дані, зазначені при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без такого.

7. ОПЛАТА ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Публікація оголошень на сайті здійснюється на платній та безкоштовній основі, а в газеті "Дідовий тиждень" виключно на платній основі. Ціни на розміщення оголошень користувач може побачити в розділі "Наші ціни" на сайті або беспосередньо при формуванні оголошення (в формі подачі оголошення) на сайті або в застосунку. Оплата за оголошення здійснюється через систему платежів LiqPay, комісію за проведення платежу бере на себе Компанія.

Повернення платежів відбувається виключно у випадку, що вказаний нижче:

 • технічна несправність на сайті або в застосунку через яку оголошення не було опубліковано або опубліковано некоректно.

Повернення коштів здійснюється виключно за запитом кліента на електронну пошту [email protected] и проводиться тільки на карту, з якої відбулася оплата. У випадку повернення коштів їх фактичне зарахування на карту клієнта може зайняти до 30 днів.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт та його сервіси на свій страх і ризик "як є", оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Компанія, в тому числі її керівництво , співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, що стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень. Компанія не є організатором / ініціатором угоди між користувачами або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати для реалізації, продавати і купувати дозволені законом товари і послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

Компанія не може контролювати достовірність наданої користувачами в оголошеннях інформації. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

Компанія не несе відповідальності за поведінку користувачів або за пропоновані ними товари / послуги, зазначені в розміщуваних оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.

Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та / або будь-якій зберігаємій на них інформації про користувачів, а також за будь-які помилки, віруси і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар / послугу знаходяться поза контролем Компанії.

Компанія закликає користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може бути неповнолітнім або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Компанії має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання будь-якого товару або послуги є дійсним і легальним виходячи з факту розміщення, продажу та придбання товару або послуги на Сайті. Компанія не несе відповідальність за завершення угоди Користувачем Сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувачеві в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з її афілійованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від усіх вимог , зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитку, збитків, витрат, включаючи адвокатські гонорари, відомі або невідомі, що виникли в результаті або у зв'язку з такими вимогами.

Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Компанії від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.

Користувач має право повідомити Компанії про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись формою зворотного зв'язку. У разі обґрунтованості скарг Користувача Компанія видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

Компанія не несе відповідальності за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань по наданню доступу до Сайту через непередбачувані обставини непереборної сили, наслідків яких не можна уникнути або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, обриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення. Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники і агенти не несуть відповідальності за прямий, непрямий, випадковий, спеціальний збиток і штрафні збитки (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість такого збитку) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.

Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених чинним законодавством.

9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту або з моменту реєстрації Користувача на Сайті і діє безстроково.

Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку без пояснення причин, звернувшись до адміністратора сайту з проханням видалити обліковий запис, використовуючи форму зворотного зв'язку.

У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

Угода може бути змінена Компанією без будь-якого спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресоюhttps://delovaya.info/pravila.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

Вся інформація, що міститься в поданих на Сайт оголошеннях, є загальнодоступною, за винятком пароля для доступу до особистого кабінету Користувача і міститься в даному розділі інформації.

Персональні дані користувача, отримані при реєстрації на Сайті, не будуть без згоди Користувача передаватися третім Компаніям і особам, за винятком ситуацій, коли цього вимагає законодавство України.

Персональні дані Користувача використовуються Компанією тільки для цілей виконання цієї Угоди.

Користувач погоджується на передачу Компанією наданої Користувачем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Компанією, для виконання перед Користувачем зобов'язань, що виникають для цілей цієї Угоди.

12. ІНШІ УМОВИ

Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано електронною адресою, наданою Користувачем при реєстрації на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право відключити таку можливість.

Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола користувачів, публікуються на Сайті та / або розсилаються на електронні адреси користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі реєстрації на Сайті.

Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Отримувати розсилку», що міститься в обліковому записі користувача.

При виникненні між Сторонами спорів та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цієї Угоди, або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядається відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами державного права.

Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «чинне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.

Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким що не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди.