ГО «Дитяче Громадське Об’єднання Ніхто Крім Нас»

Мета Об’єднання: реалізація та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів для всебiчного гармонiйного розвитку особи: iнтелектуального збагачення молодого поколiння, розкриття особистих здiбностей.

Завдання Об’єднання

- сприяння в здійсненні заходів, спрямованих на підвищення рівня патріотичного виховання дітей та молоді;

- зміцнення здоров’я засобами фiзичної культури, формування здорового та активного способу життя членів об’єднання, залучення сімей з дітьми до туризму;

- залучення юридичних та фізичних осіб в Україні та за її межами для участі в практичному вирішенні проблем дитячого громадського руху в Україні;

- сприяння органам державної влади у виконанні програм, спрямованих на вирішення проблем дітей та молоді;

- сприяння розвитку спорту, фізичної культури та туризму;

- залучення дітей та молоді до соціальної, екологічної та природоохоронної роботи;

- сприяння консолідації зусиль своїх членів для широкого ефективного використання наявних потенційних можливостей в галузі патріотичного виховання дітей та молоді;

- зменшення нещасних випадків з дітьми на дорогах шляхом навчання дітей правилам дорожнього руху;

- сприяння підвищенню авторитету збройних сил України в суспільстві, вихованню у молоді та підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту України від зовнішніх та внутрішніх загроз;

- залучення молоді до пошукових робіт;

- сприяння в здійсненні заходів, спрямованих на створення умов для всебічної підготовки допризовників до служби в армії, покращення фізичного загартування молоді;

- розвитку у підлітків загальнолюдських цінностей, національної гордості, культури міжнародних відносин, морально-психологічних якостей громадянина-патріота України;

- удосконалювати організацію, форми і методи військово-патріотичного виховання допризовників.

Для досягнення мети та виконання завдань Об’єднання в установленому законом порядку:

- організовує та проводить для дітей заходи з вивчення правил дорожнього руху;

- органiзовує на неприбутковій основі для дітей, молодi, сімей з дітьми iгри, конкурси, змагання, збори, конференцiї, семiнари, фестивалi, мітинги, зустрiчi, зльоти, оздоровчі табори; походи за правилами самодіяльного туризму, військово-польові збори;

- проводить заходи з оздоровлення дітей, молоді, сімей з дітьми. Залучає до здорового активного способу життя дітей з кризових категорій (дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; з малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей "вулиці", дітей, які скоїли злочини тощо), інвалідів та сприяє їх соціальній реабілітації та адаптації;

- надає практичну органiзацiйну, методичну, інформаційну допомогу iншим органiзацiям, а також окремим громадянам, для залучення населення до занять фізичною культурою та туризмом, вивчення правил дорожнього руху та керування автомобілем;

- органiзовує виготовлення офiцiйної, пам’ятної та нагородної атрибутики з символiкою Об’єднання;

- сприяє в органiзацiї i проведеннi наукових дослiджень, видає методичні, довідково-інформаційні та інші друковані матеріали за статутними напрямками своєї діяльності; засновує засоби масової інформації;

- органiзовує i проводить заходи з навчання, пiдготовки i пiдвищення квалiфікацiї, обміну досвідом фахівців, органiзаторiв, вихователів, волонтерів ДГО, які працюють з дітьми в Україні і за її межами;

- може вступати до інших, в т.ч. міжнародних, організацій, спілок; співпрацювати з органами державної влади України, іншими об’єднаннями громадян України та поза її межами. Об’єднання має право підтримувати прямі міжнародні контакти, в тому числі брати участь у міжнародних заходах, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України, її законодавству і цьому статуту;

- може виступати засновником благодійних організацій;

- виступає учасником цивiльно-правових вiдносин, набуває майновi та немайновi права;

- передає, дає у тимчасове користування iншим органiзацiям, установам i громадянам належнi йому основнi фонди у випадку зносу або морального старiння;

- органiзовує та бере участь в екологiчних акцiях та природоохоронних заходах, спрямованих на збереження природи України, виступає iнiцiатором створення та бере участь у здiйсненнi екологiчних, природоохоронних програм;

- органiзовує та бере участь в соціальних, соціально-інформаційних заходах, виступає iнiцiатором створення та бере участь у здiйсненнi соціальних програм.

Більш детальніша інформацфя на сторінці у Фейсбук https://www.facebook.com/ Дитяче-громадське-обєднання -Ніхто-Крім-Нас-320632491657483/

Дата: 23.12.2021
Місто: Рубіжне, Луганська область
Переглядів: 78
Вулиця
Іванова, 85/1
Телефон
+38 0667252483
Години праці
Пн.сдо
Вт.сдо
Ср.сдо
Чт.сдо
Пт.сдо
Сб.сдо
Нд.сдо
Сайт
E-mail
Фотогалерея